Học sinh hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn thôn Yên Nhân, Phố Yên, Trung Hậu Đông, Trung Hậu Đoài xã Tiền Phong - Mê Linh - Hà Nội.