“Bao lữ khách đi về trên bến vắng,Người sang sông ai nhớ bến sông đời?Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ,Vẫn âm thầm như bụi phấn rơi rơi...”.